• Rehabiliteringen vil bli individuelt tilpasset etter den enkeltes behov og symptomtrykk.  

  • Du får oppfølging gjennom samtale, grupperefleksjon, undervisninger og workshops i relevante temaer som blant annet kognitiv terapi, stressmestring, hyperacusis (nedsatt lydetoleranse), målarbeid og søvn  

  • Du får individuell oppfølging av fagpersonell med fokus på kartlegging av plagegraden og følgeplagene, samt hjelpe deg å sette meningsfylte mål  

  • Du vil møte andre i tilsvarende situasjon og som du kan utveksle erfaringer med  

  • Du følges opp av det tverrfaglige teamet som består av legespesialist, psykolog, fysioterapeut og ergoterapeut. Ved behov inkluderes audiograf/audiopedagog, klinisk ernæringsfysiolog og sykepleier.