Et forløp for nevrologisk og nevromuskulær sykdom hos oss varer i 4 uker.  Tilbudet er tverrfaglig individuelt tilpasset deg. 

Ved å kartlegge hvilke deler av nervesystemet som har svakheter, skader eller utviklingsforstyrrelser, tilrettelegger vi en  rehabiliteringsplan for deg slik at du kan styrke og balansere nervesystemet. 

Målene dine avgjør i stor grad hva vi skal arbeide med i rehabiliteringsperioden din.  

Rehabiliteringen består av tilpasset fysisk trening, treningsterapi og funksjonsfremmende trening tilpasset ditt nivå. Du kan delta på undervisning med temaer som er relevante for deg, og samtaler i gruppe og individuelt.