Individuelt tilpasset behandling

Vi gir omfattende og helhetlig behandling til pasienter som trenger rehabilitering for å gjenopprette, forbedre eller tilpasse sine funksjonelle, mentale eller fysiske evner.

Hos oss vurderer vi behovene for hver enkelt pasient og utarbeider en individuell rehabiliteringsplan som tar hensyn til mål, forutsetninger og medisinske tilstand. Alle pasientene våre blir fulgt opp av lege, fysioterapeut og sykepleier under oppholdet. Ved behov inkluderer vi andre faggrupper som ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, arbeidskonsulent, psykolog, psykiatrisk sykepleier og idrettspedagog.   

Det er et tett samarbeid mellom de ulike faggruppene for å sikre at pasienten får en helhetlig og koordinert behandling. Våre behandlere tilpasser og justerer rehabiliteringsplanen kontinuerlig etter pasientens fremgang.   

Vi har moderne fasiliteter og utstyr som gjør at vi kan tilby ulike former for rehabilitering. Vi har store areal med treningsrom, varmtvannbasseng, undervisningsrom og lab hvor vi tester blant annet AEKG og spirometri. 

Vi lever etter våre verdier: kompetent, engasjert og respektfull!