Psykisk helse for voksne

Et privat helsetilbud for utredning, diagnostisering og behandling av nevroutviklingsforstyrrelser. 

Unicare Coperio har utviklet et privat tverrfaglig tilbud for utredning, diagnostisering og behandling av nevroutviklingsforstyrrelser. Teamene består av psykologspesialist, nevropsykolog, psykolog og psykiater (lege med spesialisering i psykiatri). 

Utredningen følger "Nasjonal Faglig Retningslinje for Utredning og Diagnostisering av ADHD hos voksne og barn". 

Etter endt utredning vil det utarbeides en grundig utredningsrapport. 

Vi kan bistå deg med blant annet:

  • utredning av ADHD
  • utredning autismespekter
  • oppfølging etter diagnostisering
  • støttesamtaler 
  • mestringssamtaler
  • medikamentell behandling

 

Bestill time