Egenandelen for dagrehabilitering ved Unicare Coperio i 2024 er kroner 163 per dag (inntil egenandelstak) og kroner 386 for poliklinisk rehabilitering (inntil egenandelstak).

Du kan følge med på dine registrerte egenandeler ved å logge deg inn på Mine egenandeler på Helsenorge.no 

Har du frikort eller yrkesskade er du fritatt for egenandel.