Ved behov er det tilgang til logoped, lege, arbeidsveileder, psykolog, sosionom, ortoped ingeniør og aktivitør. Du får utarbeidet en individuell tilpasset rehabiliteringsplan for oppholdet og det vil bli holdt tverrfaglige målsettings-/evalueringsmøter underveis.