Dine behov, ønsker og mål er vårt utgangspunkt for å legge til rette for et vellykket rehabiliteringsopphold. Det er derfor viktig at du setter deg konkrete mål. Målene avgjør i stor grad hva vi skal arbeide med i rehabiliteringsoppholdet ditt. Vi vil veilede deg og dele av vår erfaring og kunnskap slik at du kan fungere best mulig i ditt liv og se muligheter framfor begrensninger.