Vi jobber for å se hele mennesket i rehabiliteringsprosessen. Vi benytter kognitiv atferdsterapi tilpasset fysisk trening, undervisning og veiledning relatert til livssituasjonen samtidig som vi har tett kontakt og samhandling med øvrig helse- og sosialtjeneste og det øvrige nettverket.

Unicare Jeløy har avtale med Helse Sør-Øst om rehabilitering for pasienter med: hjerneslag og ervervet hjerneskade, kreft, kroniske muskelsmerter, nevrologisk og nevromuskulær sykdom og revmatisk sykdom.

Nåværende samarbeidsavtale med Helse Sør-Øst varer frem til 1.januar 2026 og vi tar fortløpende imot henvisninger. Informasjon om oppsigelse av rammeavtale med HSØ

 

Lykke er å føle seg bra, ikke bare se glad ut