oppholdet inkluderer

  • Enerom med bad eller overnatting på felles rom med den du besøker
  • Fullpensjon
  • Tilgang til treningssal og basseng på ettermiddag og kveld
  • Pris per døgn for eget rom: 1000,- første døgn, deretter 500,-
  • Pris per døgn på felles rom: 500,-