• Rehabiliteringsoppholdet har en gjennomsnittlig varighet på 2- 4 uker

  • Du vil få et rehabiliteringsopphold som er skreddersydd til å passe dine behov og muligheter, og vil være bestående av både undervisning og aktivitet med fokus på funksjon 

  • Vi ønsker å fungere som en støttende faktor for deg i en tid med mange nye inntrykk og større endringer både psykisk og fysisk 

  • Du følges tett opp av det tverrfaglige teamet som består av lege, fysioterapeut, kreftsykepleier og sykepleier. Ved behov kan sosionom, ernæringsrådgiver og ergoterapeut inkluderes