Rehabiliteringssenteret tar imot personer med behov for aktiv rehabilitering. Her på Unicare Bakke jobber vi kunnskapsbasert, det vil si at metodene vi bruker er forankret i nyeste forskning på feltet innen rehabilitering, egen erfaring og brukererfaringer.

Vårt mål er å motivere pasienten til å være en aktiv deltager i sin egen rehabiliteringsprosess, sette seg mål som utgangspunktet for en individuell tilrettelagt prosess.