Intensiv språktrening er en tilpasset språkgruppe for afasirammede som går over to uker, og tilbys to ganger i året. Gruppeoppholdet omfatter språktrening 4t hver dag. 

Gruppen har maks seks deltagere. 

Det er en forutsetning at du kan delta aktivt i rehabiliterings-opplegget.