Det utarbeides en tverrfaglig epikrise (en sluttrapport som viser mål, tiltak og resultater) fra oppholdet som sendes henvisende lege, fastlege og deg etter endt opphold.   

Den inneholder konklusjon og plan for veien videre.