• Kartleggingsoppholdet har en gjennomsnittlig varighet på 10 dager  

  • Tilbudet er individuelt tilrettelagt og tilpasses ditt funksjonsnivå    

  • Tverrfaglig kartlegging og oppfølging av legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, fysioterapeut, sykepleier og sosionom 

  • Individuelle konsultasjoner med fagpersonell med fokus på å sammen kartlegge veien videre