Vårt polikliniske tilbud blir levert i våre lokaler i Trondheim. Tilbudet vil bli tilpasset din situasjon og ditt funksjonsnivå. For best mulig å kunne tilpasse behandlingen vil vi gjøre en vurdering av henvisning og individuell kartlegging om du skal ha et forløp på 3 eller 4 uker. Forløpet vil inneholde to gruppesamlinger per uke, i tillegg til individuell oppfølging.