Kreftrehabilitering

Spesialisert kreftrehabilitering passer for deg som:

  • Nylig har gjennomgått kreftbehandling, er mellom kreftbehandlinger eller sliter med langvarige seneffekter i etterkant av kreftsykdom og behandling

  • Trenger hjelp for å bedre ditt funksjonsnivå både fysisk og psykisk

  • Ønsker å få bedre forståelse av og hjelp til å bedre kreftrelatert fatigue

  • Trenger å bedre almenntilstanden for å kunne gjennomføre videre kreftbehandling

  • Ønsker å øke livskvaliteten i palliativ fase

Rehabiliteringens innhold og varighet avhenger av sykdomsbilde, funksjon og behov. Programmet er basert på oppdatert forskningskunnskap og lang erfaring innen fagfeltet.

Kreftrehabilitering dekkes av frikort II-ordningen som innebærer at du kun betaler en egenandel på 163 kr/døgn.