Henvisning og inntak 

Informasjon om egenandel.

Helse Sør -Øst: Du kan henvises direkte fra sykeshus ved at sykehuset henviser deg til vårt rehabiliteringssenter . Henvisning fra fastlege og privatpraktiserende avtalespesialister sendes elektronisk til  Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF for vurdering.

Helse Midt-Norge: Du kan henvises direkte fra sengeavdeling på sykehus ved at sykehuset henviser deg til vårt rehabiliteringssenter. Henvisning fra poliklinikk, fastlege og privatpraktiserende avtalespesialister sendes elektronisk til  Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt- Norge (RVE) ved Levanger.

Sykelig overvekt

Henvisninger som gjelder sykelig overvekt vurderes på fedmepoliklinikken ved ditt lokale helseforetak.

Informasjonsfilm

Sunnaas sykehus HF har laget en kort informasjonsfilm om hvordan du kan bli henvist av din fastlege til spesialisert rehabilitering og hva som skjer videre. 

 

Egenandel ved henvisning

Det er egenandel for rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten. Priser finner du i menyen Rehabiliteringstilbud under hvert rehabiliteringssenter. Du kan følge med på dine registrerte egenandeler ved å logge deg inn på Mine egenandeler på Helsenorge.no 

Har du frikort, yrkesskade eller skal delta på rehabilitering for nevrologisk sykdom (HELFO) er du fritatt for egenandel.