Henvisning og inntak 

Helse Sør -Øst: Du kan henvises direkte fra sykeshus ved at sykehuset henviser deg til vårt rehabiliteringssenter . Henvisning fra fastlege og privatpraktiserende avtalespesialister sendes elektronisk til  Regional koordinerende enhet (RKE) ved Sunnaas sykehus HF for vurdering.

Helse Midt-Norge: Du kan henvises direkte fra sengeavdeling på sykehus ved at sykehuset henviser deg til vårt rehabiliteringssenter. Henvisning fra poliklinikk, fastlege og privatpraktiserende avtalespesialister sendes elektronisk til  Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner i Midt- Norge (RVE) ved Levanger.

 

Sykelig overvekt

Henvisninger som gjelder sykelig overvekt vurderes på fedmepoliklinikken ved ditt lokale helseforetak.

 

Informasjonsfilm

Sunnaas sykehus HF har laget en kort informasjonsfilm om hvordan du kan bli henvist av din fastlege til spesialisert rehabilitering og hva som skjer videre.