Formålet med lungerehabilitering er å opprettholde lungens funksjon, redusere symptomer og øke fysisk kapasitet.  

Det skal også bidra til økt trygghet, selvstendighet og mestringsevne.  

Et opphold hos oss varer opptil fire uker. Rehabiliteringen inneholder oppfølging av lege, individuell trening med fysioterapeut og gruppetimer. 

I tillegg får du være med på vår lungeskole i regi av våre leger.  

Sammen med deg jobber vi for å motivere deg for endring, øke mestring og redusere bekymring rundt sykdommen din, og for at du skal komme tilbake til arbeidslivet der det er aktuelt.