Våre fag/spesialistgrupper 

Vi har følgende fag-/spesialistgrupper ansatt hos oss:

 • Lege (inkludert to spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering)
 • Fysioterapeut
 • Ergoterapeut
 • Idrettspedagog
 • Sykepleier
 • Helsefagarbeider
 • Psykologspesialist
 • Klinisk ernæringsfysiolog
 • Logoped
 • Sosionom
 • Arbeidsveileder
 • Miljøterapeut

Flere av våre ansatte har mastergrader og tilleggsutdanning som gir en særlig spesialisert kompetanse innenfor de ulike fagområdene.

Du vil ikke møte alle fagprofesjonene under ditt opphold. Fagteamene vurderer løpende hvilke oppfølgingsbehov du som pasient har.

Andre fagområder

I tillegg til behandlerne vil du møte mange andre ansatte:

 • Resepsjonistene svarer på telefoner og gir pasientene den informasjonen de trenger
 • Fysikalske assistenter bidrar ved testing og sørger for at logistikken i fysikalsk avdeling flyter bra.
 • Inntaksteamet behandler alle henvisninger og har ansvaret for dialog med pasientene før ankomst.
 • Legesekretæren bistår legene administrativt og passer på at epikriser blir ferdigstilt til rett tid.
 • Kokkene lager tre måltider hver dag – alle dager i året
 • IT-lederen passer på at våre datasystemer fungerer og nettilgangen fungerer
 • Teknisk team tar vare på bygninger og tekniske installasjoner, og de sørge for at uteområdene blir vedlikeholdt