Vi tilbyr dagrehabilitering i gruppe.  I en periode på 4 uker møter du 2 dager i uken a 5 timer.  Deler av rehabiliteringen vil kunne foregå digitalt. Tilbudet vil være individuelt tilpasset den enkelte pasient. Vårt tverrfaglige team består av legespesialist, fysioterapeuter, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog og koordinator. Sammen med deg utarbeider vi en rehabiliteringsplan med mål og tiltak for rehabilitering.