Vi har avtale med Helse Sør-Øst på døgn- og dagrehabilitering innenfor ytelsene amputasjon, nevrologi, hjerneslag og arbeidsrettet rehabilitering. Vi tar imot pasienter direkte fra sykehus, i tillegg til de som kommer fra egen bolig. 

Denne kompetansen møter deg på Unicare Fram

Våre ansatte jobber i tverrfaglige team bestående av legespesialister (nevrolog, fysikalsk medisin og rehabilitering), nevropsykolog, sykepleiere, psykolog, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder, sosionom, idrettspedagoger, arbeidsveileder, helsefagarbeidere og ortopediteknikere. Vi innehar kunnskapsbasert rehabiliteringskompetanse, og benytter blant annet kognitiv terapi som metode/tilnærming.