Rehabilitering for revmatisk sykdom er organisert som et individuelt opphold med gruppeaktiviteter.