Rehabilitering tilpasset deg og dine behov

Vi ønsker en henvisning skrevet av deg eller dine pårørende med informasjon om mål, funksjon, evt diagnoser og medisinliste.

Sammen med deg lager vi en rehabiliteringsplan med tydelige mål, som blir utgangspunktet for din rehabilitering.  Vi vil at du skal sette deg ett eller flere mål for rehabiliteringsoppholdet og håper du vil oppleve mestring i forhold til disse. 

Rehabiliteringsplanen din vil inneholde ulike treningsaktiviteter (både individuelt og i gruppe), ulike undervisningstilbud og egentrening. Har du som mål å komme tilbake i arbeid, vil vi veilede deg i arbeidsrettede tiltak og forankre en plan for videre arbeidsdeltagelse.

Varighet

Et rehabiliteringsopphold kan vare så lenge du selv ønsker, men er begrenset nedad til minimum én uke (syv dager).

Hvem kan kjøpe privat rehabilitering?

Egenbetalt rehabilitering passer for deg som ønsker eller har behov for rehabilitering uten å ha fått en henvisning, og har mulighet til å dekke kostnadene selv.

Hva koster det?

Prisen avhenger av type opphold (dag eller døgn) og grad av bistandsbehov. Rehabilitering med døgnopphold tilbys fra 14 000,- per uke. For dagtilbud er det 1200,- pr dag. Dette inkluderer alle tjenestene vi har listet opp under punktet «Hva er inkludert i et egenbetalt rehabiliteringsopphold?» litt lenger ned på denne siden.

Dette er inkludert i egenbetalt rehabilitering

Et døgnopphold hos oss inkluderer:

 • Enkeltrom med bad, trådløst internett, universell utforming og pasientvarslingssystem
 • Alle måltider, ref. Helsedirektoratets anbefalinger
 • Tilgang til felles oppholdsrom og TV-stuer
 • Innkomstsamtale/målsamtale
 • Individuelt tilpasset timeplan
 • Gruppeaktiviteter tilpasset funksjonsnivå
 • Ulike undervisningsmoduler
 • Uteaktiviteter tilpasset funksjonsnivå
 • Aktivitet i varmtvannsbasseng
 • Individuell medisinskfaglig oppfølging
 • Fysioterapi
 • Sykepleie: Oppfølging av medisiner, tilrettelegging i ADL, observasjon, tilkalling ved varsling fra rom
 • Oppfølging av annet helsepersonell ved behov
 • Sluttsamtale med lege (ved opphold lengre enn 14 dager)
 • Utarbeidelse av epikrise. Epikrisen kan sendes fastlege dersom pasienten ønsker 
 • Mulighet for egentrening i moderne treningsfasiliteter og ute i vakre omgivelser