Faglig tilnærming

Våre tilbud er basert på internasjonale og nasjonale retningslinjer og veiledere innen hvert fagområde, samt forskning og brukerkunnskap. Vi jobber kontinuerlig med egne studier og evalueringer for å bidra til bedre praksis og kunnskap om endring og effekt av rehabiliteringen. Forskning og fagutvikling foregår kontinuerlig på tvers av virksomhetene i Unicare og sammen med eksterne fag- og forskningsmiljøer i egen region, nasjonalt og internasjonalt. 

 

Om senteret