• Du får oppfølging gjennom undervisninger og workshops i relevante temaer som blant annet kognitiv terapi, stressmestring, hyperacusis (nedsatt lydetoleranse), målarbeid og søvn 

  • Du får tilbud om individuelle konsultasjoner med fagpersonell med fokus på kartlegging av plagegraden og følgeplagene, samt individuelle mål for hjemmeperioden 

  • Du vil møte andre i tilsvarende situasjon og som du kan utveksle erfaringer med 

  • Du følges opp av det tverrfaglige teamet som består av psykolog, sykepleier, miljøterapeut, kognitiv terapeut, veiledere og audiopedagog. Ved behov inkluderes audiograf, sosionom, og lege