De aller fleste av våre pasienter bruker en eller flere medisiner.  
For at vi skal kunne ivareta din helse er det viktig at du har med deg:

  • Medisiner/naturlegemidler for hele oppholdet
  • Oppdatert medisinliste med korrekt dosering

 

Dersom du er usikker på om medisinlisten din er oppdatert ber vi deg kontakte fastlegen for en kvalitetssikring i god tid før ankomst. 

Hvis du kommer direkte fra sykehus vil medisinlisten normalt følge med blant papirene som sendes med. Vi har avtale med sykehusene om at de sender med medisiner for minimum tre dager.  

Hvis du har konkrete allergier som vi må hensynta under oppholdet ber vi om at dette dokumenteres fra lege. Ved særlig alvorlige allergier, for eksempel kraftige matallergier, ber vi om at du gir oss beskjed i god tid, slik at vi kan sørge for at du får et trygt opphold.