BESTILL HELSEPROFILTEST 

En kroppsanalysemonitor fra Tanita analyserer og sender små elektriske signaler gjennom kroppen via elektroder i hånd- og fotplater. Dette er helt ufarlig og smertefritt. Basert på de elektriske signalenes evne til å passere gjennom ulikt væv og væske, kan maskinen beregne mengde muskelmasse, fettprosent, kroppens vanninnhold, beinmasse og hvileforbruk av kalorier. 

Følgende måles:
 • Vekt 
 • BMI 
 • Fett (kg og %) 
 • Muskelmasse 
 • Væskebalanse 
 • Fettfri masse 
 • Visceralt fett (indre magefett) 
 • Væskemengde 
 • Beinmasse 
 • Hvileforbrenning 
 • Metabolsk alder 
 • Fordeling av muskelmasse og fett 

En måling av kroppssammensetningen kan gi et bilde av kroppens tilstand. Den forteller hvor store mengder muskler, fett og vann som er i kroppen i forhold til anbefalt mengde.

Basert på målingen kan vi se på verdiene opp mot anbefalte verdier og sammen med en fagperson diskutere  hvordan målingen påvirker vår fysiske helse. Dette kan være motiverende og være utgangspunkt for å sette seg mål!

Generell informasjon: 
 • Vi anbefaler ikke mat- og væskeinntak to timer før testing, samt hard trening dagen før 
 • Testen gjennomføres barfot, men i vanlig tøy 
Følgende personer kan ikke ta testen: 
 • Personer som har pacemaker eller metallimplantat. 
 • Kvinner som er gravide 

Pris: 450,-

BESTILL HELSEPROFILTEST