Fysioterapeuter i Trøndelag 

Helle Fysio Tr hjem

Helle
Helle har kompetanse innenfor ortopedisk medisin og flere års erfaring i rehabilitering av tilstander som langvarige muskel-/skjelettplager, ME/CFS, fedme/overvekt og kreft. I sine behandlingstimer har Helle fokus på psykomotorisk fysioterapi, der målet er å øke pasienters bevissthet om kropp og kroppskontakt. 

Eirik Fysio Tr heim

Erik
Erik har erfaring med treningsveiledning ved ulike helseplager og for folk som generelt ønsker å bli i bedre form. I tillegg har han jobbet mye med langvarige smerter, utmattelse og utbrenthetSom fysioterapeut er han opptatt av å utvikle og styrke pasientens egne ressurser for å legge til rette for mestring og god egenhåndtering av pasientens plager.

Ole Petter Fysio

Ole Petter
Ole Petter jobber spesifikt rettet mot langvarig smerte og utmattelse, men har også bred erfaring fra Bekhterevforeningen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) og Folkehelseinstituttet. Han har også jobbet som privatpraktiserende med nevrologiske, aldersrelaterte og idrettsrelaterte utfordringer.