Epikrise (en sluttrapport som viser mål, tiltak og resultater) fra oppholdet sendes henvisende lege og fastlege etter endt opphold.  

Er du ikke fornøyd med behandlingen du har fått hos oss? 
Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett. Se Helsenorge sin veiledning for klage og erstatning for hvordan du går frem ved klage. Pårørende kan også fremme klage.