Vi har avtale med Helse Sør Øst på døgnrehabilitering innenfor ytelsene amputasjon, nevrologi, hjerneslag og arbeidsrettet rehabilitering.  Vi jobber tverrfaglig ut i fra en helhetlig tankegang for at du skal nå dine rehabliteringsmål.

Lykke er å føle seg bra, ikke bare se glad ut