Rehabiliteringen blir gitt som dagtilbud. Du blir møtt av et tverrfaglig team bestående av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, psykolog, ernæringrådgiver, helse-og treningsfysiolog og fysioterapeut. For å skape en varig livsstilsendring jobber vi med flere faktorer som påvirker livsstil og vekt, bl.a kosthold, fysisk aktivitet, stress, søvn og følelsesregulering. Vi har fokus på hele mennesket, og er opptatt av årsakssammenhenger.