Unicare Jeløy tilbyr intensiv tverrfaglig og spesialisert rehabilitering til personer over 18 år som er behandlet for en kreftsykdom og har blitt friske, eller som lever med kreft.

Rehabilitering for kreft er organisert som et individuelt opphold med gruppeaktiviteter.