Henvisningsrutiner

Du kan få opphold hos oss med henvisning fra sykehuslege, fastlege eller privatpraktiserende avtalespesialister. Fastlege og privatpraktiserende avtalespesialister må sende henvisning via RKE (regional koordinerende enhet) for rettighetsvurdering. For deg som skal henvise.

Sykehusleger kan sende henvisning direkte til oss.

Her finner du mer informasjon om egendandel ved henvisning fra sykehus eller lege.

 

Fortløpende vurdering av inntak

Henvisninger sendt til oss blir fortløpende vurdert av vårt inntaksteam bestående av lege, fysioterapeut og sykepleier.

Innkalling blir sendt via Digipost. Har du ikke Digipost vil du motta innkallingen i posten i løpet av 5 – 10 dager.