Vi tilbyr egenbetalt rehabilitering, en privat rehabiliteringstjeneste, der du får rehabilitering skreddersydd deg og dine behov.

Egenbetalt rehabilitering passer for deg som ønsker eller har behov for rehabilitering uten å ha fått en henvisning, og har mulighet til å dekke kostnadene selv.

Hva koster det?

Prisen avhenger av type opphold (dag eller døgn) og grad av bistandsbehov. Rehabilitering med døgnopphold tilbys fra 17 500,- per uke. Dette inkluderer alle tjenestene vi har listet opp under punktet «Hva er inkludert i et egenbetalt rehabiliteringsopphold?» litt lenger ned på denne siden.

Pristilbud gis ved henvendelse, ta derfor kontakt med oss.

Dette avhenger av om du velger døgnopphold eller dagopphold. Et døgnopphold hos oss inkluderer:

Et døgnopphold hos oss inkluderer:

 • Enkeltrom med bad, trådløst internett, universell utforming og pasientvarslingssystem
 • Alle måltider, ref. Helsedirektoratets anbefalinger
 • Tilgang til felles oppholdsrom og TV-stuer
 • Innkomstsamtale/målsamtale
 • Individuelt tilpasset timeplan
 • Gruppeaktiviteter tilpasset funksjonsnivå
 • Ulike undervisningsmoduler
 • Uteaktiviteter tilpasset funksjonsnivå
 • Individuell medisinskfaglig oppfølging
 • Utarbeidelse av epikrise. Epikrisen kan sendes fastlege dersom pasienten ønsker dette
 • Sluttsamtale med lege (ved opphold lengre enn 14 dager)
 • Oppfølging av annet helsepersonell ved behov
 • Sykepleie: Oppfølging av medisiner, tilrettelegging i ADL, observasjon, tilkalling ved varsling fra rom
 • Fysioterapi
 • Mulighet for egentrening i moderne treningsfasiliteter og ute i vakre omgivelser