Rehabilitering og behandling for slagrammende kan være fysisk og følelsesmessig krevende – både for deg som selv er rammet, men også for pårørende. Derfor jobber vi med at faglig god og korrekt rehabilitering blir igangsatt så raskt som mulig hos våre pasienter. 

Gruppene for intensiv trening varer i 14 døgn og innebærer 4 timer intensiv trening daglig. Det er en forutsetning at du kan delta aktivt i rehabiliteringsopplegget.