Rehabilitering Covid 19

Programmet er basert på oppdatert forskningskunnskap og lang erfaring innen fagfeltet. Opphold dekkes av frikort II-ordningen som innebærer at du kun betaler en egenandel på 163 kr/døgn.