Hjerterehabilitering hjelper deg til å gjenvinne bedre helse, enten du har hatt et hjerteinfarkt, gjennomgått hjertekirurgi eller du har andre hjertesykdommer. 

Et opphold hos oss varer opptil fire uker. Rehabiliteringen inneholder oppfølging av lege, individuell trening med fysioterapeut og gruppetimer. I tillegg får man delta på hjerteskolen som inneholder undervisning med lege, klinisk ernæringsfysiolog og fysioterapeuter.  

Sammen med deg jobber vi for å motivere deg for livsstilsendring, øke mestring og redusere bekymring rundt sykdommen, og for at du skal komme tilbake til arbeidslivet der det er aktuelt.