Unicare Hokksund har avtale med Helse Sør-Øst som en del av spesialisthelsetjenesten. Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert rehabilitering for voksne over 18 år. Du kan få plass hos oss enten ved direkte henvisning fra sykehuset eller gjennom din fastlege eller andre med henvisningsrett via Regional koordinerende enhet (RKE).