Et tverrfaglig tilbud vil innebære kontakt med ulike fagpersoner: idrettspedagog/fysioterapeut, ernæringsrådgiver og psykolog.     

Tilbudet innledes med tverrfaglig kartlegging. Ved igangsetting av tiltak anbefaler vi gjerne en intensiv periode på 4 uker for å komme inn i gode rutiner. Deretter løpende oppfølging etter en plan avtalt med deltaker. 

Det viktigste for å oppnå en vektnedgang er et underskudd i energibalansen og dette gjøres hovedsakelig gjennom å redusere matinntak samt å velge smarte matvarer. Det er i tillegg nødvendig å skape et tilfredsstillende aktivitetsnivå som kan opprettholdes på sikt, og å finne ulike aktiviteter som man trives med.  Det er anbefalt 60-90 minutter daglig moderat fysisk aktivitet for å vedlikeholde vektreduksjon. Videre vil det være viktig å se på søvnmønster og hvilke stressorer som kan ha en negativ påvirkning på livsstil. Psykiske helseutfordringer og bakenforliggende plager kan være årsak til vektoppgang over tid. Vår tverrfaglige og helhetlige tilnærming vil bidra til å ivareta sammensatte problemstillinger.  

Innholdet i tilbudet blir designet slik at det skal gi hver deltaker en riktig individuelt tilpasset behandling og støtte slik at en livsstilsendring er gjennomførbar på sikt. Innholdet i tilbudet vil bestå av ukentlig oppfølging knyttet til temaer om kosthold, fysisk aktivitet, søvn, stress, emosjoner og smerter/symptomer. Oppmerksomhetstrening vil også være en del av tilbudet med formål om å øke tilstedeværelse og bevisstgjøring av egne mestringsstrategier. 

Bilde av Marit Bremer, ernæringsrådgiverHar du spørsmål om tilbudet? Ta gjerne kontakt med Marit Bremer, vår ernæringsrådgiver. E-post: marit.bremerfjerdingren@unicare.no. 

 

Bestill time til ernæringsrådgiver her