Ved avslutningen av oppholdet får du tilsendt link via SMS til spørreundersøkelser du skal besvare ved å logge deg inn på CheckWare. Det som gjelder din helsetilstand og dine mål kommer tilbake til journalen. Evalueringen brukes anonymt i vårt kvalitetsarbeid.

Ved avslutning av oppholdet skrives det en epikrise. Den oppsummerer kartleggingen her, tiltakene og ev endringer under oppholdet. Hver fagperson som er involvert i rehabiliteringen, dokumenterer innenfor sitt fagfelt.  Epikrisen inneholder også informasjon om videre oppfølging og tiltak framover. Vi har som mål at epikrisen skal være klar på avreisedagen. Ved avreise og senest innen 7 dager etter endt opphold sendes din epikrise til deg og din fastlege.