Vi jobber tverrfaglig ut fra en helhetlig tankegang for at du skal nå dine rehabiliteringsmål og legger opp til et trenings, lærings og mestringsopphold.