Ved avreise og senest innen 7 dager etter endt opphold sendes epikrise til din fastlege og evt. Annen henvisende instans.