Dersom du ikke tilbys rett til fysikalsk rehabilitering via Regional Koordinerende Enhet (RKE) kan du søke om opphold hos oss og finansiere dette privat.

Du vil få samme tilbud som øvrige pasienter, eller vi kan tilrettelegge for et mer skreddersydd opplegg, både med tanke på innhold i behandling og lengde på opphold.

Kostnaden for oppholdet vil variere i forhold til hvilken type oppfølging og pleietjenester du har behov for, utgangsprisen er 18.550 NOK per uke. I listen under ser du hvilke tjenester som inngår. Ta kontakt med inntakskontoret på 69 24 58 58 for mer informasjon om pris og tilpasning av tilbud.

 

Dette inngår i døgnoppholdet:

 • Enkeltrom med bad og trådløst internett
 • 3 daglige måltider
 • Tilgang til felles oppholdsrom og TV-stuer
 • Innkomstsamtale/målsamtale med lege og fysioterapeut
 • Individuelt tilpasset timeplan
 • Gruppeaktiviteter og uteaktiviteter tilpasset funksjonsnivå
 • Ulike undervisningsmoduler
 • Individuell fysioterapi
 • Oppfølging av medisiner og bistand på rom ved behov
 • Oppfølging av annet helsepersonell ved behov/etter avtale
 • Sluttsamtale med lege (ved opphold lengre enn 14 dager)
 • Utarbeidelse av epikrise

Vi har varmtvannsbasseng og treningsrom med ulike treningsapparater.

Det er pasientvarslingssystem på alle rom og institusjonen er bemannet med helsepersonell døgnet rundt.