dokumenter

Forskning og utvikling

Våre helse- og omsorgstjenester skal være av høy kvalitet. Med det mener vi at vi skal levere et godt innhold i tjenesten som viser til målbare resultater.