Vår rehabilitering på Unicare Bakke er spesialisert og tverrfaglig. Rehabiliteringen baseres på daglig trening med fokus på læring og mestring i relasjon til pasientens målsetting. Det tverrfaglige tilbudet består av trening som er fysisk, funksjonell, kognitiv, planlagt og tilpasset pasientens medisinske forutsetninger. Teamet som jobber sammen består av leger, sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeut. Du vil få oppfølging av ortopediingeniør i forhold til protesetillagning og utprøving.