Etter du har fått godkjent henvisningssøknad vil du motta et innkallingsbrev via Digipost fra oss. Når brevet er mottatt må du ringe inntakskontoret og bekrefte din plass.  
Vi ringer deg noen uker før ankomst for å ta en praktisk gjennomgang og besvarer eventuelle spørsmål. Når vi ringer vil vi også få bekreftet at du kommer på det avtalte oppholdet. Det er derfor viktig at vi får gjennomført denne samtalen for at du skal beholde plassen, hvis vi ikke når deg vil du kunne miste plassen din. Vi gjør deg oppmerksom via SMS om du står i fare for dette.

Innsjekk skjer mellom 09.00 – 11.00 på ankomstdagen. Behandlingen starter kl 11.00. Dersom du ikke kan møte til gitt tidspunkt må du gi oss beskjed.  
Du vil fortløpende få tilgang til ditt rom, senest kl 14.00