Det eldste bygningsmassen er fra 1880-tallet og i perioden 1912 til 1914 eide kunstneren Theodor Kittelsen stedet og bodde her fast.

Jeløy Bad og Diettkursted ble grunnlagt 16. januar 1938 av fysioterapeutene Ellen og Einar Fahlberg. Institusjonen hadde på denne tiden 34 senger. Det var gården Bråten de kjøpte til dette formålet, eiendommen hadde tidligere vært sorenskrivergård.

I 1971 ble institusjonen overdratt til Syvendedags Adventist-samfunnet, før det i 1994 ble solgt til Eva og Daniel Joensen. Navnet ble da endret til Opptreningssenteret Jeløy Kurbad. I 2017 overtok Unicare stedet, og navnet ble endret til Unicare Jeløy.

Mye har endret seg i årenes løp. Både bygningsmasse, kapasitet og faglig fokus har vokst og utviklet seg, i takt med behov og kunnskapsbasert praksis innenfor rehabiliteringssenteret. Det gamle kurbadet, som det kalles i lokalsamfunnet, hadde tidligere en tydelig matfilosofi, hvor det kun ble servert vegetariske retter. Dette hører til historien – våre flinke kokker serverer både kjøtt og fisk (med unntak av mandager, som er fast vegetardag!).

Vi har de senere årene hatt fokus på å oppgradere pasientrom og fellesområder. Blant annet jobbes det med at alle pasientrom skal ha egne dusjbad på rommet og vi har investert i mer tidsriktige møbler i flere av fellesområdene. Uteområdet er også oppgradert, med en flott gangbane og store gressplener som kan benyttes til trening og rekreasjon.