Slik jobber vi med rehabilitering av muskel- og bløtdelssmerter

Dine behov, ønsker og mål er vårt utgangspunkt for å legge til rette for et vellykket rehabiliteringsopphold. Målene avgjør i stor grad hva vi skal arbeide med i løpet av oppholdet. Vi vil veilede deg slik at du kan fungere best mulig i ditt liv og se muligheter framfor begrensninger.