Rehabiliteringen starter med at du får tilsendt på SMS noen kartleggings-skjemaer som vi ber deg fylle ut. Denne kartleggingen vil legge grunnlaget for din rehabiliteringsplan hvor individuelt målsettingsarbeid og veiledning er i fokus. 

  • Innkomstsamtale med sykepleier ankomstdagen  

  • Målsamtale med tverrfaglig team  

  • Medisinsk oppfølging - Legekonsultasjon 

  •  Lymfødembehandling gis der det er medisinsk indikasjon for denne typen behandling 

  • Timeplan, individuelt tilrettelagt basert på tidligere målsamtale. 

  • Gruppeaktiviteter  

Du får tilbud om bevegelsesaktivitet med intensitetsnivå tilpasset ditt behov  

I tillegg til gruppebaserte tilbud blir du fulgt opp i forhold til dine individuelle behov relatert til rehabiliteringsplanen. 

  • Individuell behandling tilpasset dine behov  

  • Læring og mestringsaktiviteter 

  • Samtaler med kreftsykepleier 

  • Undervisning relatert til helse og livsstil og sykdomsspesifikke tema