Det blir lagt vekt på at du er den viktigste aktøren i din rehabilitering, og at din funksjon i hverdagen danner grunnlaget.  

Alle mål settes derfor av deg sammen med oss

Vi jobber med målene ut ifra dette:  

  • Bedring av funksjonsnivå og mestringsevne 

  • Du får tilbud om avspenning og vil lære kroppsbevissthet 

  • Øke din kunnskap om riktig kosthold og betydningen av bevegelsesaktivitet 

  • Reduksjon av symptomer relatert til sykdom og behandling 

  • Stimulere til økt fysisk og sosial aktivitet 

  • Sikre god overføring til hjemstedskommune ved behov for videre oppfølging